CUVIOSUL NECTARIE PROTOPSALTUL
Schitul Românesc Prodromul-Muntele Athos
(1808-1903)

a. Viaţa

Schimonahul Nectarie Creţu a fost unul din cei mai îmbunătăţiţi călugări români care s-au nevoit de-a lungul secolelor în Muntele Athos. S-a născut în oraşul Huşi, dintr-o familie de ţărani credincioşi cu mai mulţi copii. Din botez se numea Nicolae. Fratele său mai mare, Alexandru, era deja călugăr la Mănăstirea Ciolanu-Buzău, cu numele de Atanasie.

Între anii 1840-1842, episcopul Sofronie Miclescu a luat pe tânărul Nicolae Creţu la Episcopia Huşilor, împreună cu alţi tineri, unde a învăţat tipicul şi muzica bisericească.

Apoi ajunge cântăreţ la o biserică din Galaţi. După puţin timp este luat de fratele său la Mănăstirea Ciolanu şi îmbrăcat rasofor. De aici, amândoi fraţii fac o călătorie la Muntele Athos şi Ierusalim şi se reîntorc în Moldova, la Mănăstirea Neamţ. Aici, stareţul Neonil l-a tuns în schima monahală cu numele de Nectarie.

Prin anul 1845, schimonahii Nectarie şi Atanasie se duc definitiv la Sfântul Munte, unde îşi cumpără o chilie mică lângă mare, în partea de răsărit a Athosului, la locul numit Vigla. În această colibă pustnicească s-a nevoit Cuviosul Nectarie împreună cu fratele său 16 ani, ajungând cel mai mare cântăreţ şi protopsalt al Muntelui Athos din a doua jumătate a secolului XIX.

În anul 1862, după sfinţirea bisericii din Schitul Prodromul, părinţii Nectarie şi Atanasie părăsesc viaţa de pustie şi vin în schit, împreună cu alţi călugări români, unde rămân până la moarte.

În anul 1903, Cuviosul Nectarie s-a mutat din viaţa aceasta şi a fost îngropat la Prodromul, alături de fratele său Atanasie.

 

b. Fapte şi cuvinte de învăţătură

 1. Tânărul Nicolae, fiind împodobit de Dumnezeu cu darul frumoasei cântări, a fost luat de mic la Episcopia din Huşi ca să înveţe muzica psaltică. Astfel, în puţină vreme a deprins aşa de bine meşteşugul cântării bisericeşti, că pe toţi protopsalţii episcopiei i-a întrecut.

 2. Pe când era cântăreţ la biserica „Adormirea Maicii Domnului" din Galaţi, a auzit despre aceasta fratele său, Atanasie, din Mănăstirea Ciolanu. Deci, ca nu cumva tânărul nevoitor să apuce vreun drum rău, îndată Atanasie a încălecat pe cal, a venit la Galaţi şi a zis fratelui său:
  - Nu eşti dumneata Nicolae Creţu din Huşi?
  - Ba da, îi răspunse tânărul.
  - Apoi eu sunt fratele tău, Atanasie.
  - Am auzit şi eu că am un frate călugăr, dar nu-l cunoşteam.
  - Eu sunt, i-a răspuns părintele Atanasie. Vino cu mine la mănăstire! Şi îndată au plecat amândoi la Mănăstirea Ciolanu.

 3. Văzând stareţul mănăstirii smerenia tânărului Nicolae şi frumuseţea cântării sale, l-a îmbrăcat în rasă şi l-a pus să cânte la biserică. Apoi, sosind hramul Mănăstirii Căldăruşani, a fost invitat şi rasoforul Nicolae cu fratele său Atanasie de la Ciolanu. Deci, uimind pe toţi cu glasul său şi cu meşteşugul cântării, ieromonahul Macarie, dascălul de psaltichie de la Mitropolia din Bucureşti, a voit să-l ia cu sine şi să-l facă dascăl şi protopsalt. Dar părintele Atanasie şi fratele său Nicolae, neiubind cinstea şi slava acestei lumi, au lăsat toate şi s-au dus la Sfântul Munte.

 4. Rasoforul Nicolae, fiind însă prea tânăr, n-a fost primit în Muntele Athos. Deci, a plecat cu fratele său să se închine la Mormântul Domnului, apoi s-au întors în Moldova, la Mănăstirea Neamţ. Aici, auzind stareţul frumuseţea cântărilor lui şi văzându-i râvna pentru sfintele slujbe, îndată l-a făcut călugăr. Apoi, mai zăbovind puţin, părinţii Atanasie şi Nectarie au fost sloboziţi să se întoarcă iarăşi în Muntele Athos.

 5. La chilia Vigla de sub vârful Athosului, a petrecut părintele Nectarie cu fratele său 16 ani de zile în aspră nevoinţă, asemenea marilor sihaştri atoniţi. Toată săptămâna o petrecea cuviosul în rugăciune, neieşind din chilie, iar în Duminici şi sărbători venea la Schitul Prodromul, care pe atunci se zidea, şi cânta la biserică „ca un înger în trup".

 6. Se spunea iarăşi despre dânsul că, de la începutul Postului Mare, nu mai ieşea din pustie până la Învierea Domnului, ci stătea la chilie în post şi rugăciune, hrănindu-se „numai cu bob muiat în aceste 40 de zile". Iar la Sfintele Paşti veneau amândoi fraţii la Schitul Prodromul şi se împărtăşeau cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

 7. Spuneau ucenicii lui că părintele Nectarie, cât a stat în pustie, a dobândit de la Dumnezeu darul lacrimilor şi al preasfintei rugăciuni a lui Iisus, care se săvârşeşte neîncetat cu mintea şi cu inima. Dar despre această tainică lucrare bătrânul niciodată nu vorbea.

 8. Tot acolo în pustie a deprins Cuviosul Nectarie în chip desăvârşit meşteşugul cântării bisericeşti pe psaltichie. Fiind înzestrat de Dumnezeu cu glas îngeresc şi învăţând bine limba greacă, cânta aşa de minunat, cum nu mai cântase alt călugăr în tot Sfântul Munte. De aceea, călugării atoniţi îl numeau „al doilea Cucuzel"; alţii îi spuneau „Privighetoarea Sfântului Munte", iar călugării români îl numeau „Privighetoarea Moldovei".

 9. Vestindu-se în Muntele Athos „că un valah, anume Nectarie, cântă atât de bine, încât nu se află altul asemenea lui", părinţii greci îl chemau pe la mănăstirile lor să cânte la praznicele împărăteşti şi îi făceau loc între cei dintâi cântăreţi. Iar părintele Nectarie, împreună cu fratele sau Atanasie, se duceau cu dragoste să slăvească pe Hristos.

 10. Odată, Cuviosul Nectarie a fost chemat la hramul Mănăstirii Iviru, „Adormirea Maicii Domnului". Acolo a cântat atât de frumos, încât toţi se cucereau de darul ce i-l dăduse Dumnezeu. Auzind de aceasta, călugării lavrioţi l-au chemat şi la hramul Mănăstirii Lavra, de ziua Sfântului Atanasie al Atonului. Iar la slujba litiei, i-au dat să cânte în limba greacă o cântare frumoasă ce se numeşte „Matima". Şi a cântat părintele Nectarie cu „aşa bună întocmire şi cu dulce şi minunat glas, că toţi alergau să vadă cine cântă" şi îl numeau „Noul Cucuzel".

 11. Altădată, părinţii Nectarie şi Atanasie au plecat de Sfintele Paşti la Ierusalim, să se închine la Mormântul Domnului. Atunci a rugat părintele Atanasie pe proiestoşii greci să-l primească şi pe fratele său să cânte la Sfântul Mormânt. Ei însă nu l-au primit, socotind că nu ştie să cânte. La urmă i-au dat voie. Şi când a început Cuviosul Nectarie a cânta şi a slăvi pe Hristos, pelerinii şi slujitorii se urcau pe strane şi prin galerii să vadă cine cântă, că nu mai auziseră vreodată o cântare aşa de minunată.

 12. Văzând proiestoşii atoniţi că numele părintelui Nectarie se făcuse cunoscut în tot Muntele Athos, unii dintre ei s-au umplut de zavistie asupra lui. Deci, fiind chemat odată la hramul Mănăstirii Iviru, au venit şi câţiva protopsalţi de la Constantinopol să vadă cine este acel aşa de vestit „Cucuzel Valahul". Şi cânta Cuviosul Nectarie la strana stângă, iar grecii la strana dreaptă. Iar la sfârşitul privegherii de toată noaptea, pe când se cânta slavoslovia, protopsalţii greci n-au mai putut să cânte de oboseală şi au ieşit din biserică. Părintele Nectarie însă, fiind întărit de Maica Domnului, a cântat până dimineaţă la sfârşitul Liturghiei, încât pelerinii veniţi la hram se urcau pe ferestre din afară să-l asculte şi să-l vadă cântând. La urmă toţi proiestoşii au zis:
  - Cu adevărat nu este altul mai desăvârşit ca Nectarie Valahul. El este protopsalt şi dascăl al Sfântului Munte!

 13. Pentru darul lui Dumnezeu care era în Cuviosul Nectarie, îl aveau la mare evlavie toţi proiestoşii şi călugării din Sfântul Munte şi îl numeau „Noul Cucuzel", „protopsalt", „dascăl" şi „musico-loghiotatos", adică preaînvăţat în muzică, în tot Sfântul Munte. Şi nimeni nu îndrăznea a se numi cântăreţ desăvârşit până nu venea la părintele Nectarie să-l cerceteze. Dacă compunea cineva o cântare nouă, apoi întâi o aducea la părintele Nectarie ca să o vadă, şi, de zicea că este bună, o tipărea, iar de nu, o lepăda. Până la sfârşitul vieţii sale veneau oamenii din toate părţile, numai ca să-l audă cântând.

 14. Aşa a petrecut Cuviosul Nectarie în chilia Vigla, cu fratele său Atanasie, în neîncetată rugăciune, în cântări dumnezeieşti şi în mângâierea Duhului Sfânt, până în anul 1862, când s-a sfinţit biserica de la Schitul Româ- nesc Prodromul. Apoi s-au aşezat amândoi în schit. Şi a rămas schimonahul Nectarie în Prodromul încă 40 de ani, până la sfârşitul vieţii, făcând ascultare cu multă smerenie împreună cu toţi fraţii şi părinţii.

 15. Spuneau ucenicii Cuviosului Nectarie şi aceste cuvinte despre dânsul: - Niciodată nu l-am văzut râzând sau glumind, ci ochii în jos avându-i adăpaţi în lacrimi, gândind la înfricoşata judecată a lui Dumnezeu ce va să fie. De multe ori ofta cu greu şi slobozea lacrimi din ochii lui. Avea neîncetat sfânta rugăciune în gură. Era sculptor foarte bun de cruci de lemn; ştia şi mreji a împleti şi ibrişin a toarce.

 16. Spuneau iarăşi ucenicii lui că părintele Nectarie avea mare evlavie către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Căci, cu ajutorul ei a dobândit darul rugăciunii lui Iisus şi a învăţat în chip desăvârşit cântarea bisericească. Tot cu puterea ei a fost izbăvit de otrăvire şi de zavistia oamenilor şi a viclenilor diavoli. Pentru aceasta a compus în cinstea Maicii Domnului cele mai alese axioane, iar la praznicele ei „cânta ca un înger de frumos".

 17. Când a venit Cuviosul Nectarie la Schitul Prodromul „n-a aflat nici o cântare în româneşte", după cum se cântă în Sfântul Munte, şi îndată s-a pus cu multă silinţă şi a tradus toate cântările din greceşte în româneşte, iar pe unele le-a compus din nou. După ce intra în chilia lui, se apuca de scris şi de tradus cântări bisericeşti „care i se păreau mai frumoase, pentru a împodobi Biserica lui Hristos ca pe o adevărată mireasă".
  Cât a trăit Cuviosul Nectarie Protopsaltul la Schitul Prodromul, a scris Doxastarul la toţi sfinţii de peste an care au privegheri, precum şi la Triod şi Penticostar. A mai scris stihiri la toţi sfinţii, precum şi polielee, heruvice, axioane şi chinonice. A scris încă anixandarele mari şi mici şi a pus Prohodul Domnului pe psaltichie. Acestea sunt cele mai importante contribuţii ale schimonahului Nectarie Creţu la îmbogăţirea muzicii psaltice româneşti.

 18. La Schitul Prodromul, Cuviosul Nectarie a format o şcoală de psaltichie pentru călugări, renumită în tot Muntele Athos. Spuneau călugării prodromiţi că avea până la 70 de ucenici pe care-i învăţa meşteşugul duhovnicesc al cântării bisericeşti. Călugării români, greci, ruşi, bulgari, macedoneni şi sârbi, toţi câţi voiau să devină psalţi desăvârşiţi, veneau la Prodromul şi luau lecţii de la vestitul dascăl Nectarie.
  Dintre ucenicii săi, care au ieşit psalţi vestiţi în mănăstirile atonite, se ştiu numai câţiva: Cosma, întâiul proiestos la Mănăstirea Iviru; Maxim, la Mănăstirea Esfigmenu; Paisie ieromonahul şi Dorotei, la Mănăstirea Dionisiu; ieromonahul Damaschin şi monahii Teofil, Antonie, Ilie, Hrisant, Serafim şi Metodie, la Schitul Sfânta Ana. Mulţi însă dintre ei au fost uitaţi. În Schitul Prodromul, cei mai aleşi cântăreţi români formaţi de părintele Nectarie au fost ieromonahii Calinic şi Gherontie şi monahii Calistrat, Isihie, Climent, Iacob, Nazarie, Grigorie şi Daniil, care mai târziu ajunge protopsalt la Mitropolia din Bucureşti.

 19. Cei care l-au cunoscut personal spuneau şi aceasta despre el:
  - Părintele Nectarie protopsaltul este de statură înaltă, om frumos şi plăcut la faţă, bătrân peste 70 de ani (în 1889). Vocea sa este sonoră, dulce şi lină. Cântând, nu se observă nici o mişcare pe figura lui, aşa că s-ar părea că nu este el cel care cântă. Toate cântările compuse de el sunt line şi fără figuri, dar întrunesc seriozitatea şi plăcutul. De aceea, ascultătorii nu se pot dezlipi de a-l auzi cântând. Modulaţia vocii este aşa de desăvârşită la el, încât, deşi are un volum de voce puternică, nu întrebuinţează în cântările bisericeşti decât atât cât este necesar în deşteptarea simţului religios prin cântare.

 20. Spuneau călugării din Schitul Prodromul că schimonahul Nectarie nu lipsea niciodată de la slujbele bisericeşti. Tot timpul stătea la locul lui, cu privirea în jos şi cu gândul la cele de sus; ori cânta, ori săvârşea în taină rugăciunea minţii.

 21. Spuneau iarăşi că părintele Nectarie era foarte blând şi tăcut, iar despre cele pământeşti era cu totul indiferent. La ascultare, la biserică, la chilie nu vorbea deloc, fără numai de mare nevoie. De asemenea, nu se amesteca niciodată între cei care făceau tulburare în obşte şi se dezbinau între ei, ci tăcând se ruga pentru toţi. Părinţii numai cât îl vedeau, se cucereau de blândeţea feţei lui şi se împăcau unii cu alţii.

 22. Când părintele Nectarie avea 90 de ani, i-a rânduit stareţul pe monahul Arcadie să-l îngrijească.
  Într-o zi, fiindu-i ucenicul la ascultare, bătrânul stătea în chilie şi compunea o stihiră în cinstea Maicii Domnului. Deodată, vrăjmaşul diavol a intrat la el în chip de om înfricoşat şi apucându-l cu mâinile de haine l-a târât afară pe pietre, ca la 2 km, până la malul mării, vrând să-l înece în valuri. Dar cuviosul cerând cu lacrimi ajutorul Maicii Domnului, îndată i-a apărut la liman Preasfânta Fecioară Maria în chipul icoanei făcătoare de minuni numită „Prodromiţa". Atunci diavolul l-a lăsat şi s-a făcut nevăzut. După un ceas, l-a găsit ucenicul zăcând la pământ, zdrobit şi abia viu. Apoi, ridicându-l, l-a dus la chilie şi l-a îngrijit până s-a făcut sănătos.

 23. În vara anului 1903, Cuviosul Nectarie Protopsaltul s-a strămutat la veşnicele lăcaşuri, fiind în vârstă de 95 de ani, din care 75 de ani de nevoinţă călugărească. Astăzi osemintele sale se odihnesc în cimitirul Schitului Prodromul, iar sufletul său cântă în cer cu Sfinţii Măririle lui Dumnezeu.

Joomla SEF URLs by Artio