MONAHUL ATANASIE PĂVĂLUCĂ
Mănăstirea Neamţ
(1877-1955)

a. Viaţa

Părintele Atanasie Păvălucă a fost unul din cei mai râvnitori ucenici ai marelui pelerin Gheorghe Lazăr şi era originar din comuna Breţcu, judeţul Covasna, sat de mocani vestiţi în Transilvania.

În anul 1900, tânărul Ioan a intrat în nevoinţa călugărească la Mănăstirea Neamţ, împreună cu fratele său, Constantin. După un an de zile s-au călugărit împreună în faţa icoanei Maicii Domnului. Ioan a primit numele de Atanasie şi Constantin a primit numele de Chiril. Părintele Atanasie s-a nevoit păscând oile Mănăstirii Neamţ toată viaţa sa. Iar fratele său, Chirii, a primit darul preoţiei, s-a dus în Muntele Athos şi acolo bine s-a nevoit în deplină sihăstrie 30 de ani. Apoi s-a săvârşit cu pace în mijlocul ucenicilor săi.

În toamna anului 1955 s-a mutat din viaţa aceasta şi monahul Atanasie Păvălucă şi a fost îngropat în cimitirul mănăstirii.

b. Fapte şi cuvinte de învăţătură

 1. Fraţii Ioan şi Constantin Păvălucă, dorind să slujească toată viaţa lui Hristos, au zis tatălui lor:
  - Tată, dă-ne partea de moştenire ce ni se cuvine, că noi plecăm amândoi la mănăstire ! Deci le-au dat părinţii drept moştenire 500 de oi albe. În primăvara anului 1900, cei doi fraţi au venit la Mănăstirea Neamţ şi s-au dăruit lui Dumnezeu, împreună cu oile şi toată averea lor. 

 2. Părintele Atanasie a păstorit oile Mănăstirii Neamţ aproape 50 de ani, întrecând pe mulţi călugări cu ascultarea, cu răbdarea şi cu rugăciunea. Permanent mergea după oi cu capul descoperit şi cu Psaltirea în desagă, zicând pe de rost psalmii lui David, după exemplul bătrânului Gheorghe Lazăr, dascălul său. Singura lui avere erau câteva cărţi, pe care le purta întotdeauna cu dânsul pe munte. 

 3. Odată l-a întrebat ucenicul:
  - Părinte Atanasie, de ce iubeşti aşa de mult Psaltirea?
  - Cine nu ştie pe de rost Psaltirea, acela nu este călugăr, a răspuns bătrânul.
  - Dar de când o ştii pe de rost?
  - Când aveam 20 de ani şi umblam cu oile pe munţi, am învăţat Psaltirea pe de rost, cu porunca lui Moşul Gheorghe şi de atunci o zic necontenit.

 4. Altă dată iarăşi l-a întrebat ucenicul:
  - Părinte Atanasie, ţi-a rămas vreodată Psaltirea necitită?
  - Cu mila lui Dumnezeu, de când m-am făcut călugăr nu-mi aduc aminte să fi mâncat vreodată înainte de a-mi fi terminat Psaltirea de citit.
  - Dar de ce cânţi psalmii, părinte Atanasie?
  - Apoi nu auzi pe Proorocul David, zicând: Lăudaţi-L pe El în Psaltire şi în alăută. Toată suflarea să laude pe Domnul (Ps. 150, 3-5)? Deci, cum aş putea eu să tac, când toată zidirea îl laudă pe Domnul?

 5. Într-o zi l-a întrebat un frate:
  - Părinte Atanasie, unde ai găsit scris să umble călugărul permanent cu capul descoperit ? Şi a răspuns bătrânul:
  - Să te întreb şi eu un cuvânt. Unde ai găsit scris că Hristos a purtat vreodată căciulă pe cap ? Şi îndată fratele, cerându-şi iertare, a tăcut.

 6. Se spunea despre dânsul că noaptea dormea foarte puţin pe un mic scăunel, după exemplul dascălului său. Iar pentru spovedanie îşi alegea pe cei mai aspri duhovnici din Mănăstirile Neamţ, Secu, Sihăstria.

 7. Odată l-a văzut ucenicul cu care păştea oile, că a sărit cu picioarele goale în spini şi i-a zis:
  - De ce ai sărit cu picioarele în spini, părinte Atanasie?
  - Iartă-mă, frate, a răspuns bătrânul. În clipa aceea uitasem de muncile iadului !

 8. Zicea ucenicul către dascălul său:
  - Părinte Atanasie, ce faptă bună trebuie să fac eu ca monah, ca să mă mântuiesc ?
  - Toată viaţa ta să ai pe Hristos în minte şi te mântuieşti! a răspuns bătrânul.
  - Dar cum pot avea pe Hristos în minte?
  - Ca să-L putem avea pe Hristos în minte şi în inimă, ne trebuie neîncetata rugăciune şi paza minţii de gândurile rele. Zi mereu rugăciunea lui Iisus, fugi de oameni şi nu te învoi cu mintea la nici un lucru rău. De vei face acestea, Hristos va fi permanent cu tine.

 9. Alt ucenic a zis bătrânului:
  - Părinte Atanasie, dă-mi un sfat pentru folosul sufletului meu.
  - Ascultă, frate. Adu-ţi mereu aminte ce ai făgăduit la călugărie. Că ceea ce ai jurat cu gura ta, pentru aceea vei da socoteală.

 10. A zis iarăşi ucenicul său:
  - Părinte Atanasie, cât ai umblat cu oile prin munţi, ai întâlnit vreun pustnic?
  - Da, am întâlnit într-un bârlog, la noi în Covasna, un sihastru sfânt. Eram cu fratele meu. După ce i-am făcut metanie, ne-a binecuvântat şi ne-a prevestit: „Să ştiţi că voi amândoi călugări o să muriţi!"

 11. Părintele Atanasie citea mereu Sfânta Scriptură şi cuvintele Sfinţilor Părinţi. Într-o zi a întrebat pe ucenicul său:
  - Citit-ai pe Sfântul Damaschin ?
  - Nu, părinte, nici n-am auzit de cărţile lui.
  - Nu ştii nimic! Acolo, frate, este fundamentul credinţei noastre. Deci, scoţând din traistă Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, a zis:
  - Primeşte, frate, cartea aceasta. Aici se află miezul credinţei noastre ortodoxe.

 12. A zis iarăşi părintele Atanasie ucenicului său:
  - Citit-ai Pravila Mare ?
  - N-am citit-o, părinte.
  - Nu cunoşti legile Bisericii !
  - Dar unde aş putea-o găsi?
  Atunci bătrânul a scos din traistă Pidalionul şi l-a dat ucenicului să-l citească.

 13. Într-o zi i-a zis ucenicul:
  - Părinte Atanasie, de ce nu-ţi faci şi sfinţia ta o haină mai bună că, iată, toate ţi s-au rupt. Iar bătrânul a răspuns:
  - Aceea nu-i călugărie, frate, cu haine bune, cu mâncare multă, cu vin şi cu odihnă. Călugărul trebuie să fie mai sărac şi mai rău îmbrăcat decât orice om.

 14. L-a întrebat ucenicul iarăşi:
  - De ce nu-ţi iei o chilie în mănăstire, părinte Atanasie ? Măcar pe timp de iarnă.
  - Ce-i aceea chilie în mănăstire ? Acolo este ca la spital ! Iar aici în munte, mă simt ca în grădina raiului !

 15. A zis către bătrân unul din fraţi:
  - Ce să fac, părinte Atanasie, că tare mă luptă gândurile cele necurate?
  - Luptă, frate, şi nu slăbi ! Păzeşte-ţi mintea, ochii şi trupul curat. Călugărul, dacă a pierdut fecioria, a pierdut tot. Păzeşte-ţi fecioria, frate, că fecioria este mare dar. Să ţii la ea până la moarte, ca să ai îndrăzneală la sfânta rugăciune. Iar dacă o pierzi, te ruşinezi când stai în faţa lui Hristos şi a sfinţilor îngeri.
  - Dar ce să fac, părinte, ca să scap de război ?
  - Nu te descuraja, frate, că fără război nu este cunună, nici mântuire, întăreşte-te cu postul, cu neîncetata rugăciune, cu Psaltirea şi cu deasa spovedanie. Că aceasta este lupta cea mai mare a călugărului.

 16. Uneori zicea bătrânul ucenicilor săi:
  - Fraţilor, nu păziţi numai oile. Ci, păziţi-vă şi gândurile să nu le fure lupii iadului. Faceţi-vă pravila, spovediţi-vă regulat şi nu uitaţi de ceasul morţii.

 17. Odată l-a întrebat un creştin:
  - Părinte Atanasie, cum este mai bine sa ţin ? Pe stil vechi sau pe stil nou?
  - Ce-i acela stil vechi sau nou? Faptele bune sunt totul. Ascultă de Biserică şi niciodată nu vei greşi !

În toamna anului 1955, părintele Atanasie s-a îmbolnăvit. Deci, fiind adus de la stână la bolniţa mănăstirii, a primit Preacuratele Taine şi s-a săvârşit cu pace în adâncă smerenie, cu Psaltirea lângă el şi cu sufletul plin de bucuria Duhului Sfânt !

Joomla SEF URLs by Artio