PROTOSINGHELUL MIHAIL BĂDILĂ
Schitul Peştera Ialomicioarei
(1880-1957)

a. Viaţa

Cuviosul protosinghel Mihail a fost un stareţ renumit al Schitului Peştera Ialomicioarei. Era de loc din comuna Moeciu - Braşov. În anul 1900 a intrat în nevoinţa călugărească la Schitul Peştera. Fiind foarte ascultător, blând şi iubitor de Dumnezeu, părinţii schitului l-au făcut călugăr. După zece ani l-au hirotonit diacon şi preot, ajungând duhovnic iscusit în partea locului.

În anul 1925, ieromonahul Mihail a fost numit egumen şi părinte duhovnicesc al Schitului Peştera, pe care l-a povăţuit cu multă smerenie şi blândeţe 27 de ani. În anul 1952, egumenul Mihail Bădilă s-a retras la linişte, iar după cinci ani s-a mutat cu pace la odihna cea de sus.

b. Fapte şi cuvinte de învăţătură

 1. Cea mai aleasă faptă bună a părintelui Mihail era râvna lui pentru rugăciune, pentru slujba bisericii. Timp de peste 50 de ani a fost nelipsit de la toate slujbele bisericeşti de zi şi de noapte. Ori citea, ori cânta la strană, ori slujea cele sfinte, ori se ruga în taină cu rugăciunea lui Iisus.

 2. Spuneau ucenicii bătrânului că, pentru bunătatea şi evlavia lui, dobândise de la Dumnezeu darul rugăciunii şi al înţelepciunii duhovniceşti. Pentru aceea ajunsese duhovnic renumit şi mulţi călugări, sihaştri şi mireni îl căutau şi îşi deschideau inima sub epitrahilul lui.

 3. Într-o noapte de iarnă, după utrenie, stareţul a plecat de la schit peste munte, la Mănăstirea Sinaia. Pe cale i-au ieşit câţiva lupi înainte. Bătrânul însă nu s-a înfricoşat. Ci, făcându-şi semnul crucii, a zis:
  - Doamne, facă-se voia Ta! Apoi, întorcându-se către lupi, a adăugat:
  - Dacă aveţi poruncă de la Dumnezeu să mă mâncaţi, iată-mă, sunt înaintea voastră. Iar dacă nu aveţi poruncă să mă mâncaţi, atunci duceţi-vă în drumul vostru.
  În clipa aceea, lupii şi-au plecat capetele în jos şi au dispărut în pădure.

 4. În altă iarnă, mergând spre Sinaia, pe vârful muntelui l-a cuprins o furtună cu viscol cumplit. Atunci părintele Mihail, ştiind că numai Dumnezeu îl poate scăpa de la moarte, a căzut în genunchi şi, înălţându-şi mâinile spre cer, s-a rugat cu lacrimi, zicând:
  - Doamne, facă-se voia Ta !
  În ceasul acela s-a izbăvit de moarte în chip minunat, căci s-a văzut mergând pe şoseaua ce duce spre oraşul Buşteni. Deci, dând slavă lui Dumnezeu, a doua zi s-a întors cu pace la schit.

 5. Spuneau ucenicii stareţului Mihail şi acest lucru cu totul minunat:
  Era în vara anului 1938. Într-o noapte, pe când bătrânul aţipise în chilie, deodată auzi un glas poruncitor, care se repetă de două ori:
  - Du-te şi ia pe pustnicul din poiana Obârşie !
  Până la ziuă bătrânul s-a rugat. Apoi, luând pe duhovnicul său, Ieromonahul Antonie, au urcat muntele spre poiana Obârşie. Nimeni nu ştia să se nevoiască vreun pustnic în partea aceea. Şi, iată, în poiană au aflat un mic bordei pustnicesc şi în faţa lui, un călugăr care stătea pe un trunchi de buştean.
  - Binecuvintează, părinte ! a zis stareţul.
  În clipa aceea, însă, au observat că sihastrul acela necunoscut şi sfânt se mutase din viaţa aceasta. Atunci părinţii l-au coborât de pe munte şi l-au îngropat în schit, alături de biserică. Câţi pustnici sfinţi s-au nevoit neştiuţi de oameni în adâncul Munţilor Carpaţi !

 6. În primăvara anului 1950, noaptea, pe când părintele Mihail se ruga în chilie, deodată s-a prăbuşit un bolovan mare de stâncă peste chilia lui. Dar, la porunca lui Dumnezeu, bolovanul s-a oprit în pod, deasupra capului său. Astfel, bunul nevoitor a fost izbăvit şi de data aceasta de cursele vrăjmaşului.

 7. Spre sfârşitul anului 1957, stareţul Mihail a zis către ucenicul său:
  - Părinte Pimen, cât mai este până la Sfântul Mucenic Ignatie?
  - Mai sunt trei săptămâni.
  - Să ştii că în ziua Sfântului Ignatie mă duc din viaţa aceasta!
  În seara aceea, bătrânul stătea pe marginea patului şi citea din Sfânta Scriptură. Apoi a zis ucenicului:
  - Du-te la chilie şi te odihneşte, că eşti obosit.

După un ceas, ucenicul l-a găsit adormit în Domnul, cu Biblia pe braţe. Aşa s-a săvârşit Cuviosul stareţ Mihail !

Joomla SEF URLs by Artio